Ydelser

Vi tilbyder følgende:
• Enkeltmandsprojekter
• Mentorordninger
• Akut vikardækning både døgn og dagtilbud
• Socialpædagogisk støtte § 85
• Overvåget samvær
• Supervision
• Ledsagerordninger
• Konsulentbistand til kommuner ved vanskeligt forældre samarbejde

Særlig specialisering:
• Dobbeltdiagnosticeret borger med misbrug og psykiatriske diagnoser.
• Hjerneskadede og alkoholdemente
• Borger, der er fysisk og psykisk udviklingshæmmede og har en psykiatrisk overbygning
• Hjemløse – unge såvel som voksne
• Unge anbragte
• Borger med autisme
• Borger med psykiatriske diagnoser
• Familierådgivning og overvåget samvær
• Tosproget børn, unge & voksne